Definicje

Tuba aluminiowa - opakowanie o kształcie cylindrycznym, wykonane z aluminium o czystości 99,7%; zamknięte z jednej strony membraną aluminiową i nakrętką lub samą nakrętką w przypadku tub otwartych, a z drugiej strony - po ich napełnieniu stosownym medium (maścią, kremem, żelem, pastą, klejem itp.) - tzw. zawijką (jedno- lub wielokrotną)

Szyjka – cylindryczna, nagwintowana część tuby, na której znajduje się nakrętka

Czoło - część tuby w kształcie stożka, znajdująca się pomiędzy szyjką a pobocznicą; może być gładkie, żłobione, bądź z widocznymi i namacalnymi znakami ostrzegawczymi (np. trójkątami)

Pobocznica –cylindryczna, boczna część tuby

Stopa – zawijana, końcowa część tuby

Membrana – zamykająca i uszczelniająca tubę ścianka z aluminium wewnątrz szyjki; najczęściej w celu otwarcia tuby należy przebić membranę nakrętką