Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest: ZPO Opakomet Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (99-400) przy ul. Armii Krajowej 98, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206231, NIP: 834-175-75-57, REGON: 750810215, dalej zwana Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: Justyna Kowalska, e-mail: ido|opakomet.lowicz.pl| |ido|opakomet.lowicz.pl, tel. +48 46 837 68 75.
 3. Podane dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia korespondencji z Państwem - udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy oraz w innym niezbędnym zakresie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi informatyczne, transportowe.
 5. Państwa dane osobowe podane w wiadomości będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji handlowej, a następnie przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).