Jakość i standardy

Systemy zarządzania jakością ISO 9001 i HACCP 22000 gwarantują zachowanie najwyższych standardów jakościowych i wysokich norm europejskich w zakresie produkcji tub aluminiowych…

Wdrożone w 2008 roku systemy zarządzania jakością ISO 9001 i HACCP 22000 gwarantują produkcję z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i wysokich norm europejskich w zakresie produkcji tub aluminiowych.

Procedury kontrolne obejmują takie parametry, jak:

  • szczelność i twardość tuby
  • zgodność jej wymiarów z normami (m.in. długość tuby, grubość membrany, średnica gwintu)
  • ciągłość ochronnego lakieru wewnętrznego i jego odporność na zgniatanie (tzw. crash test)
  • odporność powłoki lakierowej na działanie środków chemicznych
  • zgodność parametrów tuby i nadruku z zatwierdzonym przez odbiorcę projektem graficznym.

W firmie nieustannie prowadzone są działania modernizacyjne i techniczne, mające na celu usprawnienie i unowocześnienie produkcji, w tym modernizacja linii technologicznych i obiektów produkcyjnych.