Ekologia

W polityce zrównoważonego rozwoju Polskiej Grupy Opakowaniowej Opakomet S.A. środowisko naturalne jest podstawą i priorytetem.

W produkcji opakowań z tworzyw sztucznych z pośród ich wielu zalet należy również zwrócić uwagę na zagrożenia. Negatywnymi skutkami ubocznymi produkcji opakowań z tworzyw sztucznych jest brak właściwego zagospodarowania zużytego plastiku. Produkcja opakowań z wykorzystaniem konwencjonalnych surowców czyli nieodnawialnych niesie ze sobą konieczność wysokiej eksploatacji zasobów naturalnych.

Recykling jest jedną z metod tworzenia obiegu zamkniętego opakowań. Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. jest liderem ekologii w branży opakowań. Już dzisiaj dzięki innowacyjnym metodom przetwarzania surowców pokonsumpcyjnych nasza firma produkuje opakowania w 100% wykonane z tych materiałów. W ten sposób wydłużony zostaje cykl życia produktu. Przełomowym rozwiązaniem w produkcji opakowań jest implementacja materiałów biodegradowalnych pochodzących z zasobów odnawialnych. Dzięki pracy naszego działu badawczego możliwe jest wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań do naszej praktyki produkcyjnej. PGO Opakomet jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, która wdrożyła tą technologię. Takie rozwiązanie pozwala nam mówić o gospodarce o obiegu zamkniętym. Produkcja z tworzyw biodegradowalnych, umożliwiających w pełni neutralny dla środowiska proces rozkładu materiału, wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie jest zgodna z naszymi celami.

Jako pierwsza firma w Europie wprowadziliśmy pełne portfolio opakowań ekologicznych – 100% PCR. Wykorzystywanie przez nas surowca pokonsumpcyjnego wymusza na producentach pozyskiwanie coraz większej ilości odpadów mogących zostać powtórnie wykorzystanych. Recykling plastiku HDPE ogranicza destrukcyjny wpływ niewłaściwe zagospodarowanych odpadów. Strategia wykorzystywania surowców recyklingowych jest inicjatywą proekologiczną. Działania te wybiegają daleko w przyszłość i są wszechstronnym spojrzeniem na gospodarkę, ponieważ z jednej strony przyczyniamy się do redukcji zanieczyszczenia środowiska, ale również dzięki tym postępowaniom odnosimy sukcesy ekonomiczne.

Swoimi działaniami staramy się zachęcać naszych partnerów biznesowych oraz kontrahentów do świadomych decyzji konsumenckich, czym chcemy dawać dobry przykład pozostałym spółkom w branży. Jednocześnie nasze działania wpisują się w program Europejskiego Zielonego Ładu. Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. stała się liderem ekologii, wyznaczając tym samym kierunek dalszego rozwoju całej branży opakowań. Ekologiczne opakowania produkowane przez spółkę z surowca pochodzącego z recyklingu pokonsumpcyjnego znajdują szerokie zastosowanie w niemal każdym sektorze gospodarki.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych prowadzimy liczne kampanie informacyjne promujące postawy proekologiczne i zachęcamy do wyboru opakowań ekologicznych. Dbając o naszą małą ojczyznę jaką jest Województwo Małopolskie włączyliśmy się w projekt ekoMałopolska stając się parterem tego programu. Realizując Społeczną Odpowiedzialność Biznesu tworzymy produkty w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego, w pracach badawczo-rozwojowych poszukujemy coraz szerszych zastosowań dla tworzyw biodegradowalnych i kompostowanych. Jak pisał Antoine de Saint-Exupéry „Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.”